Các Thánh Lễ Chúa Nhật (Sunday Mass) Chiều Thứ Bảy (Saturday Afternoon)

7:00pm (Vigil Mass)

Chúa Nhật(Sunday)

07:00 am 09:00 am + Online 11:00 am 01:00 pm (Không có Lễ Mùa Hè) 05:00 pm

Thánh Lễ Ngày Thường (Weekday Masses)

Thứ Hai – Thứ Bảy (Monday – Saturday) 07:00 am (Lễ Sáng) 07:00 pm (Lễ Chiều)

Chầu Thánh Thể

Thứ Năm & Thứ Sáu (every Thursday and Friday) 6:00 pm – 6:45pm

Giờ Giải Tội (Confession)

Thứ Hai – Thứ Bảy (Monday – Saturday) 6:00 pm – 6:45 pm

*

Thông Tin Hằng Tuần Weekly Bulletin

*

Chúng tôi, những tín hữu Công Giáo tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Happy Valley, Oregon có sứ mạng:

✠ Sống và rao giảng Lời Chúa trong tinh thần Mến Chúa Yêu Người.

Đang xem: Thánh đường la vang

✠ Cử hành các nghi lễ phụng vụ và các nghi thức theo truyền thống và giáo huấn của Giáo Hội.

✠ Phục vụ Giáo Hội và Giáo Xứ trong tinh thần quảng đại, tương kính và khoan dung.

✠ Bảo tồn – phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Cáo Phó – update: Chương trình thăm viếng và Thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn Bà Anna Đặng Thị Chon

Cáo Phó – Chương trình thăm viếng và Thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn ông Luca Nguyễn Nha Tuy

*

Bí Tích Rửa Tội

Điều quan trọng nhất mà các Linh Mục của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang lưu tâm là một khi trẻ em đã chịu Phép Rửa Tội thì các em phải được bảo đảm hưởng đầy đủ sự hướng dẫn và giáo dục để thực hiện trọn vẹn những lời hứa, đã tuyên xưng khi nhận phép Bí Tích này, hầu sống xứng đáng là một Ki Tô Hữu trong suốt cuộc đời của mình.

Mẫu đơn | PDF form
Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu

Các con em thuộc GX Đức Mẹ La Vang được liên tục hướng dẫn giáo lý từ lớp mẫu giáo tới lớp 4 tại Trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang. Trong suốt năm học lớp 4, chương trình Giáo Lý chú trọng đến việc chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu.

Xem thêm: Phim Lần Đầu Làm Chuyện Ấy, Dành Cho Những Ai Lần Đầu Quan Hệ

Các thủ tục, chương trình, thời khóa biểu sinh hoạt do Ban Giáo Lý Trường GL & VN La Vang đảm nhận với sự hợp tác của các phụ huynh học sinh của các lớp 4 trong năm đó. Ngày Rước Lễ Lần Đầu vào đầu Tháng Năm hàng năm.

Bí Tích Thêm Sức

Các con em thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang được hướng dẫn và chuẩn bị trong suốt năm học lớp 10 giáo lý tại trường GL&VN La Vang để sẵn sàng nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần trong ngày Chịu Phép Thêm Sức được tổ chức hàng năm vào Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (trung tuần Tháng Năm).

Các thủ tục, các kỳ thi sát hạch, thời khóa biểu sinh hoạt, các buổi tĩnh tâm do Ban Giáo Lý Trường GL&VN La Vang phụ trách với sự cộng tác của các phụ huynh học sinh lớp 10 năm học đó.

Học Giáo Lý Tân Tòng

Lớp này được thường được bắt đầu từ tuần thứ 2 tháng 9 cho tới đến Phục Sinh năm kế. Xin điền đơn và nộp lại văn phòng Giáo Xứ

Mẫu đơn | PDF form
Bí Tích Hôn Phối

Mục đích bản hướng dẫn này là để giúp đôi tân hôn chuẩn bị bước lên Bàn Thánh nhận Bí Tích Hôn Phối, thông hiểu các thủ tục và tiến trình theo luật Hội Thánh và quy định của GX Đức Mẹ La Vang.

Xem thêm: “Cổng Mặt Trời” Liên Tiếp Mất Đi 3 Diễn Viên, Cổng Mặt Trời Liên Tiếp Mất Đi 3 Diễn Viên

Mẫu đơn | PDF form
Học Giáo Lý Dự Bị Hôn Phối

Lớp dự bị hôn nhân này là để giúp đôi tân hôn chuẩn bị bước lên Bàn Thánh nhận Bí Tích Hôn Phối, thông hiểu các thủ tục và tiến trình theo luật Hội Thánh và quy định của GX Đức Mẹ La Vang. Ngoài ra lớp dự bị hôn nhân còn giúp bạn suy nghĩ trước khi đi vào cuộc sống lứa đôi. Giáo hội đòi bạn báo cho nhà thờ biết trước 4 hay 6 tháng, không phải chỉ để “giữ chỗ” nhà thờ, nhưng quan trọng là để hai người tìm hiểu nhau và học hỏi xem hôn nhân họ toan tính sẽ thành công hay không? Hơn nữa thời gian này để cho họ cầu nguyện xin Chúa soi sáng giúp đỡ tìm ra được người theo ý Chúa.

Mẫu đơn | PDF form
Xức Dầu

Xin liên lạc qua số điện thoại khẩn cấp – sức dầu 971-506-6019. Để tiện cho việc Phụng Vụ Bí Tích, xin cử người đi chung hướng dẫn khi mời các Linh Mục đến tư gia hay bệnh viện nào đó.

Phụng Vụ Tang Lễ

Để giúp giáo dân thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang nhanh chóng trong việc xin tổ chức lễ tang và các nghi thức cho người quá cố. BCH/HĐGX xin liệt kê các tiến trình tang gia cần phải làm và nhiệm vụ của GX đối với người quá cố, nếu người quá cố là thành viên của Giáo Xứ.Xin đọc thêm chi tiết trong “Những Điều Tang Gia Cần Lưu Ý” bên dưới

Những Điều Tang Gia Cần Lưu Ý
Giờ Mở Cửa

Văn phòng Mục Vụ: Thứ Hai đến thứ Sáu: 9:00 am – 12:00 pm và 1:00 pm – 5:00 pm

Văn Phòng Hội Đồng Giáo Xứ: Chúa Nhật: 11:00am tới 2:00 pm

Liên Lạc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *