Trong giờ đồng hồ anh thì số đếm là phần nhưng mà các bạn cần phải nhớ cũng giống như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất bí quyết viết, biện pháp đọc của các số đếm trong giờ đồng hồ anh. Vậy nên, bài viết này nhantobian.vn sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kỹ năng và kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này đang giúp chúng ta biết tiên phong hàng đầu tiếng anh là gì và biện pháp đọc số 1 trong những tiếng anh như thế nào.

Bạn đang xem: Số 1 tiếng anh là gì


*
Số 1 tiếng anh là gì

Số 1 giờ đồng hồ anh là gì


One /wʌn/

https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2022/06/one.mp3

Phần số đếm tiếng anh này khá dễ đọc đề xuất bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn ở bên trên rồi hiểu theo là được. Nếu bạn muốn đọc “nét” không chỉ có vậy thì có thể xem phiên âm kết phù hợp với cách đọc chuẩn chỉnh để đọc. Giải pháp đọc phiên âm chúng ta cũng có thể tham khảo bài viết Cách hiểu phiên âm giờ đồng hồ anh để làm rõ hơn.

Lưu ý: gồm một giữ ý nhỏ tuổi cho chúng ta đó là khi nói tới thứ hạng trong giờ anh thì hạng độc nhất hay hàng đầu không được call là number one mà điện thoại tư vấn là first tốt viết là 1st (st là nhì chữ cuối vào từ first). Họ sẽ tò mò về số thiết bị tự trong bài viết khác.

Xem thêm: Kem Dưỡng Ẩm Cerave Cho Da Dầu Mụn, Dưỡng Ẩm Cerave Cho Da Dầu Mụn

*
Số 1 tiếng anh là gì

Sau khi sẽ biết hàng đầu tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài ba số đếm không giống trong giờ đồng hồ anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm kiếm thì sao.

Thirty /ˈθɜː.ti/: số 30Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39Seventy /ˈsev.ən.ti/: số 70Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26Five /faɪv/: số 5Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85Sixty-six /ˈsɪk.sti sɪks/: số 66Twenty /ˈtwen.ti/: số 20Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55Sixty-five /ˈsɪk.sti faɪv/: số 65Seventy-eight /ˈsev.ən.ti eɪt/: số 78Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96Twenty-two /ˈtwen.ti tuː/: số 22Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53Thirty-one /ˈθɜː.ti wʌn/: số 31Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52Ninety-three /ˈnaɪn.ti θriː/: số 93Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72

Như vậy, nếu khách hàng thắc mắc số 1 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đối kháng giản, số 1 trong các tiếng anh viết là one, phiên âm hiểu là /wʌn/. Cách đọc của số này khá dễ dàng và đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì các bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng thì tiên phong hàng đầu (hạng nhất) sẽ tiến hành viết là 1st thay vì chưng number one hay one.