Download Giáo trình tổng quan du lịch PDF ✓ Giáo trình tổng quan du lịch Trần Thị Mai ✓ Giáo trình tổng quan du lịch Lê Anh Tuấn ✓ Giáo trình tổng quan du lịch Ngô Thị Diệu An ✓ Sách giáo trình môn tổng quan du lịch ✓ Tài liệu tổng quan du lịch sử dụng tham khảo, học tập ✓ Tải xuống miễn phí tổng quan du lịch giáo trình file PDF

*

Bấm để tải: Giáo trình tổng quan du lịch Lê Anh Tuấn

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀ GIÁO TRÌNH TỔNG QUAN DU LỊCH
Tác giả

Đồng chủ biên:

PGS. TS. Lê Anh TuấnThS. Nguyễn Thị Mai Sinh

Tham gia biên soạn:

PGS. TS.

Đang xem: Sách tổng quan du lịch

Xem thêm:

Lê Anh TuấnThS. Nguyễn Thị Mai SinhThS. Ngô Trung HàThS. Lê Thị HồngThS. Phạm Thị Hương Giang

Năm xuất bản 2015
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt

Hiện nay, hệ thống các cơ sở đào tạo chuyên ngành Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã và đang triển khai đa dạng các chương trình đào tạo các chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch ở các cấp bậc và hệ đào tạo. Trong đó, Tổng quan du lịch là môn học cơ sở ngành quan trọng, được thiết kế trong tất cả các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đang được sử dụng để đào tạo nguồn nhân lực du lịch của Ngành.

Với mục tiêu nhằm thống nhất nội dung trong khối các trường đào tạo nghiệp vụ và nghề du lịch trong toàn ngành, cụ thể là với đối tượng sinh viên học hệ cao đẳng các chuyên ngành Du lịch, giáo trình này được biên soạn theo chủ trương của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và được sự hỗ trợ kinh phí của Dự án tăng cường nguồn nhân lực ngành Du lịch và Khách sạn tại Việt Nam (VIE031) do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg tài trợ.

Xem thêm:

Giáo trình Tổng quan du lịch cung cấp những kiến thức cơ bản và thực tiễn cần thiết về ngành du lịch bao gồm: quá trình hình thành phát triển của hoạt động du lịch; việc hình thành nhu cầu, sản phẩm; các điều kiện cung cấp sản phẩm; cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; nguồn nhân lực du lịch; một số đặc điểm của hoạt động du lịch về thời vụ, chất lượng của dịch vụ du lịch; một số tổ chức du lịch; xu hướng phát triển của du lịch trên thế giới và Việt Nam hiện nay.

Mục lục Lời nói đầuDanh mục chữ cái viết tắtBài mở đầu: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn họcChương 1: Khái quát về hoạt động du lịchChương 2: Điều kiện phát triển du lịchChương 3: Các lĩnh vực kinh doanh du lịchChương 4: Thời vụ du lịchChương 5: Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịchChương 6: Nguồn nhân lực trong du lịchChương 7: Chất lượng dịch vụ du lịchChương 8: Các tổ chức du lịch và xu hướng phát triển hoạt động du lịch trong giai đoạn hiện nayPhụ lục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *