Website  là sân đùa giải trí cho người yêu công nghệ và con kiến thức. Là nơi mang lại những hiểu biết, hồ hết tin tức mới nhất về công nghệ điện tử, điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông cùng thông tin lẫn nhau những thành tựu kỹ thuật bắt đầu nhất. Để kị những hiểu lầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

Không bàn sự việc liên quan tiền đến bao gồm trị.
Không bàn sự việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức nào.
Không làm khu vực trao đổi giao thương mua bán các thành phầm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài bác phải gồm nguồn dẫn nếu không hẳn là chế tác của bạn