Để có thể trở thành thú cưỡi truyền thuyết rực lửa người chơi cần phải đạt đủ 4 điều kiện sau để đạt điểm Độ Mộng Huyễn là 53%

Phải là Long Lân Truyền Thuyết ( dùng thú cưỡi đơn truyền thuyết để nâng cấp từ Long Lân Thần) Ngộ tính thú cưỡi đạt 100 Điểm trưởng thành thú cưỡi phải đạt tối đa Thú cưỡi phải học đầy đủ 8 skill.

Độ Mộng Huyễn khi đủ điều kiện

*

Khi người chơi đã đạt đủ điều kiện để trên thì điểm Độ Mộng Huyễn là 53% và cần phải dùng thêm 47 viên Mộng Huyễn Đơn thì mới có thể đạt được 100 điểm Độ Mộng Huyễn để trở thành thú cưỡi truyền thuyết rực lửa.

*

*

Chỉ số của Long Lân Truyền Thuyết và Long Lân Truyền Thuyết Rực Lửa

*

*

Đang xem: ☯vlcm☯ │hướng dẫn đích lô lên long lân truyền thuyết full bí kíp nhanh và hiệu qủa│

Lưu ý

Chỉ có thú cưỡi Long Lân Truyền Thuyết đạt độ Mộng Huyễn 100% mới trở thành “Long Lân Truyền Thuyết Rực Lửa”.

Công dụng Mộng Huyễn Đơn

Xem thêm:

Người chơi sở hữu Thú Cưỡi từ Viêm Báo trở lên có thể sử dụng Mộng Huyễn Đơn để tiến hành nâng cấp độ huyền diệu của thú cưỡi

*

Điều kiện: Thú cưỡi từ Viêm Báo trở lên

Vật phẩm yêu cầu: Mộng Huyễn Đơn

*

Nguồn gốc: hiện tại tham gia hoạt động 5 “Tiền Trang Tương Dương” và hoạt động “Long Chi Chúc Phúc” để có thể nhận được

Các bước thực hiện:

Nhấn chuột trái vào vật phẩm Mộng Huyễn Đơn, chọn sử dụng hoặc nhấn liên tục chuột trái 2 lần vào vật phẩm

*

Trong giao diện Độ Mộng Huyễn thú cưỡi, người chơi chọn thú cưỡi cần nâng cấp.

*

Chọn “Tăng Độ Mộng Huyễn”

*

Trước khi dùng Mộng Huyễn Đơn Sau khi dùng Mộng Huyễn Đơn
*
*

Cách tính độ Mộng Huyễn

Cách tính Tối đa
Ngộ tính 10 điểm ngộ tính tương đương 1% độ Mộng Huyễn 10% độ Mộng Huyễn
Tiềm năng (Điểm trưởng thành / điểm trưởng thành tối đa) /3 33% độ Mộng Huyễn
Kỹ năng 1 kỹ năng thú cưỡi học được tương đương 1,25% độ Mộng Huyễn 10% độ Mộng Huyễn
Mộng Huyễn Đơn Sử dụng 1 Mộng Huyễn Đơn = 1% độ Mộng Huyễn 47% độ Mộng Huyễn

Lưu ý

Xem thêm:

Mộng Huyễn Đơn có thể dùng tối đa là 47 viên. Thú cưỡi phải từ Viêm Báo trở lên mới có thể sử dụng Mộng Huyễn Đơn để tăng độ Mộng Huyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *