Các dạng bài bác Line Graph là 1 trong dạng khá phổ cập và dễ dàng viết nhất tại phần thi IELTS Writing Task 1. Ở dạng này không yên cầu bạn không ít về từ vựng cùng ngữ pháp. Chúng ta cũng có thể tham khảo bài mẫu IELTS Writing Task 1 line graph kèm lời giải cụ thể chuẩn và dễ dàng nhất mà Anh ngữ Du học nhantobian.vn share ngay sau đây.

Bạn đang xem: Luyện thi ielts, toeic cam kết đầu ra

*
Bài chủng loại IELTS Writing Task 1 line graph

1. Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph (Biểu vật dụng đường)

1.1 bài bác mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph: Đề bài 1

Đề bài 1: The chart below shows the unemployment rate & the number of people leaving Ireland from 1988 to lớn 2008.

The chart gives information about the percentage of unemployed Irish citizens & the number of emigrants leaving the country from 1988 lớn 2008.

Overall, there was a significant decline in the unemployment rate in Ireland, & in addition khổng lồ this, the number of those leaving the country also reduced over the examined period.

Regarding Ireland’s rate of unemployment, after a mild decrease from roughly 17% in 1988 to lớn 13% in 1990, it experienced a slight recovery khổng lồ about 15% over the following two years. The figure then plummeted to 4% in 2000, followed by a six-year period of stability. However, the unemployment rate of Ireland increased lớn nearly 6% in the final year.

*
The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 khổng lồ 2008.

Starting with approximately 60,000 emigrants in 1988, this number fell lớn about 55,000 in 1990 before plunging khổng lồ over 32,000 two years later. The number of Ireland’s emigrants continued khổng lồ go down to lớn around 27,000 over the next 12 years, và suddenly surged back up to 50,000 in 2008.

1.2 Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph: Đề bài bác 2

Đề bài 2: The chart below shows the unemployment rate and the number of people leaving Ireland from 1988 to lớn 2008.

The chart gives information about the percentage of unemployed Irish citizens and the number of emigrants leaving the country from 1988 to lớn 2008.

Overall, there was a significant decline in the unemployment rate in Ireland, & in addition to this, the number of those leaving the country also reduced over the examined period.

Regarding Ireland’s rate of unemployment, after a mild decrease from roughly 17% in 1988 to 13% in 1990, it experienced a slight recovery to lớn about 15% over the following two years. The figure then plummeted to lớn 4% in 2000, followed by a six-year period of stability. However, the unemployment rate of Ireland increased khổng lồ nearly 6% in the final year.

Starting with approximately 60,000 emigrants in 1988, this number fell khổng lồ about 55,000 in 1990 before plunging khổng lồ over 32,000 two years later. The number of Ireland’s emigrants continued to lớn go down to around 27,000 over the next 12 years, and suddenly surged back up khổng lồ 50,000 in 2008.

*
The chart below shows the unemployment rate và the number of people leaving Ireland from 1988 khổng lồ 2008.

1.3 Bài mẫu mã IELTS Writing Task 1 Line Graph: Đề bài 3

Đề bài bác 3: The chart below shows the percentage of female members of parliament in 5 European countries form 2000 to 2021.

The line chart illustrates the proportion of female parliament members in Germany, Italy, France, the UK & Belgium from 2000 khổng lồ 2012.

In general, all countries experienced an upward trend over the period, with Italy being the country with the highest percentage of female parliament members in 2012.

The percentages of female members of parliament in Germany & Italy were always higher than those of the other three countries however they also experienced a similar trend. While the figure for Italy rose from 27% lớn just under 40%, that of Germany increased by only 4%, to be at about 37%, during the examined period. Starting at 25% in 2000, the proportion of female parliament members in France increased at a similar rate khổng lồ Germany, to kết thúc up at approximately 32% in 2012.

*
The chart below shows the percentage of female members of parliament in 5 European countries form 2000 lớn 2021.

In 2000, only around 3% of parliament members in the UK were female, however this figure rose quite substantially lớn about 20% in 2008 và continued to peak at roughly 23% in 2012. The percentage of female parliament members in Belgium also stood at 23% in 2012, however this figure only showed a small change from its figure of around 17% in 200.

Xem thêm: Cấu Trúc Thì Hiện Tại Đơn Trong Tiếng Anh, Cách Dùng Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present)

1.4 bài xích mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph: Đề bài xích 4

Đề bài 4: The line graph shows the number of people who used different communication services in the world.

The line graph gives data about the number of users of five different communication services worldwide from 1998 to 2008.

Overall, all services experienced some growth over the 10 year period, with cell phone and Internet services experiencing the most growth and becoming the most popular forms of communication.

In 1998, the figures for cell phone & Internet users started at around 5% of the population. They both increased over the remaining years, with cell phone service gaining the highest position in 2008, with more than 60% percent of the population using this type of service. This number was approximately three times as much as that of mạng internet service in the same year.

Meanwhile, throughout the 10-year period, little change was seen in the use of landline services, at about 15% of the population. Also, the use of mobile & fixed broadband services was minimal before 2002. The figures for these two services rose slightly khổng lồ roughly 5% of the population by the last year.

1.5 bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph: Đề bài xích 5

Đề bài 5: Australian trades with China, japan and the US

The line graphs show data on Australian trades with three other countries, namely China, japan and the US.

The initial impression from the graphs is that australia appeared to earn the highest revenue from exports lớn Japan. Additionally, Australian-American import-export values remained relatively static over the given period.

Regarding trades between australia and China, exports underwent a gradual decrease from approximately 43% in 2002 khổng lồ 40% in 2008. The figure for imports from trung quốc stood at about 30% & showed an upward trend khổng lồ a high of around 43%, despite having an unexpected dip of about 3% in 2005.

*
Australian trades with China, japan and the US

Australia’s exports to Japan, after remaining stable for the first three years, soared khổng lồ its peak of over AU$60 million in 2005, after which this figure halved khổng lồ about AU$30 million in 2008. Meanwhile, imports from japan remained consistent at a value of approximately AU$37 million throughout the period.

Trades between nước australia and the US appeared to lớn be the most stable, with both import và export values stabilized at around 23% and 40% respectively.

1.6 bài xích mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph: Đề bài 6

Đề bài bác 6: The grap below shows the number of enquiries receive by the Tourist Information Office in one thành phố over a sixth month period in 2011.

The line chart illustrates the number of inquiries sent khổng lồ the Tourist Information Office in a particular thành phố via three means of communication , between January & June in 2011.

It is clear that visitors khổng lồ the city made more inquires in person và via telephone, while written letters & emails became the least common choices. Additionally, the number of enquiries in person experienced the most dramatic change among the different options.

In January, the Tourist Information Office received 900 telephone enquiries, while just under 800 letters & emails were received. Not many tourists chose to ask for information in person, with just over 400 queries. Over the next three months, the telephone still remained the most popular method of enquiry, at approximately 1000 queries.

*
The grap below shows the number of enquiries receive by the Tourist Information Office in one đô thị over a sixth month period in 2011.

Meanwhile, the number of enquires made in person saw considerable growth to lớn 800, surpassing the figures for emails và postal enquires . From March to lớn June, enquires in person were the most common method of inquiry. By June, the number of in person enquires soared by more than 1,000 to lớn peak at 1,900. During this period, there was also a significant rise in the figure for telephone enquiries, from 1000 to lớn 1600. By contrast, fewer people sent emails or letters to lớn make enquires, with slightly less than 400 enquires in May và June.

2. Hướng dẫn giải pháp viết IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph hiệu quả

Introduction:

Phần mở bài, bạn chỉ việc trình bày ngắn gọn bởi 1 mang lại 2 câu để vấn đáp cho câu hỏi: Biểu trang bị này nói về vấn đề gì? cách thức làm duy nhất là bạn cần dùng tại chỗ này la Paraphrase (biến thay đổi đề bài thành câu bắt đầu dễ dàng cấp tốc mà vẫn đầy đủ ý). Một trong những tư đồng nghĩa quan trọng để vận dụng kỹ thuật này là:

The bar chart(s) = the chart(s) = the graphshows = compares = illustratesfigures for = number ofin 2012 = in the year 2012between 2010 và 2020 = over a period of 10 years

Hướng dẫn giải pháp viết IELTS Writing Task 1 Line Graph hiệu quả

Overview:

Ở phần này, bạn cần nêu ra bức tranh tổng quát của biểu đồ vật đã mang lại như: hầu hết phần thay đổi, điểm sáng chính của biểu đồ nhưng lại ko biểu lộ chi tiết, chỉ cần phải có 1-2 câu diễn tả ngắn gọn và súc tích. Để chấm dứt bạn vấn đáp 2 câu hỏi sau:

Xu phía chung của những đường là gì?Có đường nào nổi bật nhất không?

Trả lời hoàn thành 2 câu hỏi này là bạn đã sở hữu 1 đoạn văn hoàn chỉnh cho phần overview. Bạn cũng có thể sử dụng một vài từ vựng để khởi đầu như: Overview là It is clear that, Overall,…

Body

Có 2 phương pháp để bạn viết phần toàn thân của Line graph (Biểu đồ vật đường):

Chia theo mốc thời gian: các bạn sẽ tách song khung thời gian của biểu đồ có tác dụng 2 dấn xét về từng khung thời hạn 1 vào 2 đoạn không giống nhau. Đây là cách giúp đỡ bạn đạt điểm cao hơn nữa vì ưu thế của nó là so sánh được sự không giống nhau giữa các đối tượng người tiêu dùng trong thuộc 1 khoảng thời hạn nhất định.Chia theo xu hướng: Bạn triệu tập vào sự biến hóa của những đường trong biểu đồ để miêu tả. Lấy ví dụ trong một biểu đồ tất cả đường màn trình diễn giá xăng dầu của Mỹ với Úc từ năm 1997 mang lại năm 2001, thì bạn cũng có thể chia 1 đoạn để nói về xu thế giá xăng dầu của Mỹ và 1 đoạn để diễn tả xu hướng giá xăng dầu của Úc.

Qua bài viết trên, Anh ngữ nhantobian.vn đã share cho các bạn bài mẫu mã IELTS Writing Task 1 Line Graph và biện pháp viết hoàn hảo một bài viết task 1 dạng line graph. Mong muốn với chia sẻ của chúng tôi sẽ góp bạn ngừng tốt phần thi này.