Đáp án đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2020 đợt 1, đợt 2 chính thức từ Bộ Giáo Dục, đủ 24 mã đề có lời giải chi tiết và chính xác. Giúp học sinh đối chiếu với kết quả bài thi của mình nhanh nhất
Nội dung bài viết

Đề thi THPQ quốc gia 2020 môn Tiếng Anh đợt 2Đáp án thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chính xác nhấtĐề thi THPT quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mới nhất

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Anh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 dành cho các em học sinh 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

Đang xem: đề thi thpt quốc gia 2020 môn anh

→ Đáp Án Đề Thi Tiếng Nhật THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

→ Đáp Án Đề Thi Tiếng Trung THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

→ Đáp Án Đề Thi Văn THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

→ Đáp Án Đề Thi Toán THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

Đề thi THPQ quốc gia 2020 môn Tiếng Anh đợt 2

Cập nhật mới nhất các mã đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 được tổ chức tại Đà Nẵng. Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh lần 2 mã đề 413

Đề môn Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2 mã đề 421

Đề môn Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 2 mã đề 423

 

Đáp án chính thức của bộ giáo dục 2020 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Đáp án bộ giáo dục 2020 môn Anh đã công bố chính thức. Mời các bạn tham khảo bảng đáp án sau:

Đáp án thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chính xác nhất

Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2020 chính thức từ Bộ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.

Xem thêm: Các Hãng Ghế Massage Tốt Nhất Năm 2021, Top 10 Thương Hiệu Bán Chạy Nhất 2022

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 401

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. A 8. C 9. A 10. B11. A 12. B 13. D 14. B 15. B 16. D 17. D 18. C 19. D 20. B21. B 22. C 23. B 24. A 25. C 26. D 27. D 28. C 29. B 30. A31. A 32. D 33. A 34. B 35. A 36. D 37. B 38. B 39. D 40. D41. A 42. B 43. D 44. A 45. C 46. D 47. A 48. A 49. D 50. A

Đáp án đề thi tốt nghiêp phổ thông 2020 môn Anh mã đề 401

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 402

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. C 2. C 3. C 4. D 5. C 6. C 7. D 8. C 9. B 10. A11. D 12. C 13. C 14. D 15. C 16. A 17. D 18. A 19. A 20. C21. B 22. B 23. B 24. A 25. B 26. B 27. C 28. A 29. A 30. A31. D 32. D 33. B 34. D 35. A 36. B 37. D 38. C 39. B 40. B41. B 42. A 43. A 44. C 45. B 46. D 47. B 48. D 49. A 50. B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 403

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 403 chính xác nhất

1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D 9. C 10. D11. A 12. B 13. D 14. B 15. A 16. D 17. A 18. A 19. B 20. A 21. D 22. C 23. C 24. D 25. A 26. D 27. D 28. A 29. A 30. B31. D 32. C 33. A 34. C 35. B 36. A 37. B 38. C 39. B 40. C41. A 42. B 43. C 44. B 45. B 46. A 47. A 48. D 49. B 50. B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 404

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 404 chính xác nhất

1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D 8. C 9. A 10. A11. C 12. A 13. C 14. C 15. B 16. A 17. D 18. C 19. A 20. C21. A 22. B 23. A 24. D 25. B 26. B 27. C 28. B 29. B 30. D31. B 32. B 33. C 34. C 35. A 36. D 37. C 38. D 39. A 40. B41. D 42. C 43. B 44. B 45. D 46. A 47. A 48. B 49. A 50. D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 405

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 405 chính xác nhất

1. C 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. A 9. D 10. C11. A 12. A 13. A 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. A 20. C21. D 22. C 23. D 24. A 25. B 26. C 27. A 28. A 29. B 30. B31. C 32. C 33. B 34. C 35. B 36. A 37. A 38. D 39. C 40. D41. D 42. C 43. D 44. D 45. C 46. D 47. D 48. A 49. A 50. D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 406

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 406 chính xác nhất

1. B 2. C 3. D 4. A 5. B 6. D 7. C 8. D 9. A 10. B11. D 12. B 13. C 14. B 15. A 16. C 17. A 18. A 19. D 20. C21. C 22. D 23. A 24. A 25. D 26. C 27. A 28. A 29. D 30. A31. D 32. C 33. C 34. D 35. D 36. D 37. A 38. D 39. D 40. A41. C 42. C 43. A 44. D 45. B 46. A 47. A 48. C 49. C 50. A

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 407

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 407 chính xác nhất

1. D 2. D 3. C 4. D 5. B 6. D 7. A 8. C 9. B 10. C11. D 12. A 13. C 14. B 15. B 16. B 17. A 18. B 19. A 20. B21. A 22. D 23. C 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. A 30. D31. C 32. B 33. A 34. C 35. D 36. B 37. B 38. A 39. C 40. B41. D 42. B 43. D 44. A 45. A 46. D 47. C 48. C 49. A 50. D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 408

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. A 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D11. D 12. D 13. B 14. D 15. B 16. B 17. B 18. A 19. A 20. B21. C 22. B 23. A 24. A 25. A 26. C 27. C 28. B 29. B 30. C31. A 32. C 33. C 34. B 35. A 36. C 37. A 38. C 39. A 40. C41. C 42. C 43. A 44. B 45. C 46. C 47. B 48. C 49. C 50. A

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 409

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 409 chính xác nhất

 1. A 2. A 3. B 4. A 5. D 6. C 7. C 8. D 9. A 10. A11. D 12. A 13. C 14. A 15. B 16. C 17. B 18. C 19. A 20. D21. A 22. A 23. D 24. D 25. C 26. D 27. B 28. D 29. B 30. D31. C 32. A 33. D 34. B 35. B 36. C 37. C 38. B 39. D 40. D41. D 42. B 43. B 44. D 45. B 46. C 47. B 48. D 49. A 50. C 

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 410

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. C 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. A 10. C11. D 12. C 13. A 14. D 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. C21. B 22. D 23. D 24. B 25. B 26. D 27. A 28. B 29. A 30. B31. C 32. D 33. D 34. C 35. A 36. C 37. C 38. D 39. B 40. A41. D 42. A 43. A 44. B 45. A 46. D 47. A 48. D 49. D 50. B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 411

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. B 2. B 3. B 4. D 5. A 6. A 7. C 8. B 9. D 10. A11. B 12. D 13. B 14. A 15. A 16. C 17. A 18. D 19. C 20. D21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. A 27. B 28. A 29. A 30. C31. C 32. D 33. C 34. B 35. D 36. D 37. B 38. B 39. B 40. C41. B 42. D 43. C 44. B 45. B 46. A 47. D 48. A 49. C 50. C

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 412

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. A 2. C 3. D 4. C 5. C 6. D 7. A 8. A 9. C 10. A11. D 12. B 13. A 14. A 15. C 16. A 17. B 18. B 19. D 20. D21. A 22. B 23. A 24. D 25. B 26. A 27. C 28. C 29. A 30. D31. C 32. A 33. A 34. B 35. C 36. B 37. D 38. B 39. B 40. C41. D 42. A 43. B 44. D 45. C 46. B 47. D 48. A 49. D 50. C 

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 413

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. D 2. C 3. D 4. C 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. B11. D 12. D 13. C 14. A 15. A 16. A 17. C 18. D 19. C 20. A21.B 22. B 23. B 24. D 25. A 26. C 27. C 28. B 29. C 30. B31. C 32. C 33. D 34. B 35. D 36. B 37. B 38. A 39. A 40. B41. A 42. B 43. A 44. A 45. D 46. D 47. A 48. D 49. B 50. B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 414

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. D 2. B 3. B 4. A 5. C 6. D 7. A 8. D 9. A 10. D11. D 12. C 13. C 14. A 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. C21. D 22. A 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. A31. B 32. D 33. A 34. A 35. C 36. D 37. C 38. C 39. A 40. A41. D 42. A 43. C 44. D 45. D 46. D 47. C 48. C 49. D 50. C

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 415

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. D 2. A 3. A 4. A 5. D 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B11. B 12. A 13. A 14. A 15. D 16. C 17. C 18. B 19. C 20. D21. A 22. D 23. C 24. D 25. A 26. D 27. B 28. C 29. C 30. D31. C 32. B 33. A 34. C 35. B 36. B 37. C 38. C 39. A 40. D41. B 42. C 43. C 44. B 45. A 46. C 47. D 48. A 49. B 50. B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 416

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. C 2. A 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. C 9. A 10. D11. B 12. A 13. A 14. C 15. C 16. A 17. B 18. D 19. B 20. C21. D 22. A 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. B 29. A 30. D31. C 32. B 33. D 34. C 35. D 36. C 37. B 38. B 39. D 40. C41. D 42. B 43. B 44. D 45. D 46. C 47. B 48. A 49. B 50. B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 417

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 417 chính xác nhất

1. C 2. D 3. A 4. D 5. C 6. B 7. D 8. D 9. A 10. A11. C 12. C 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. D 19. B 20. A21. B 22. D 23. A 24. D 25. B 26. C 27. A 28. D 29. B 30. A31. B 32. C 33. B 34. D 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. D41. A 42. D 43. B 44. C 45. B 46. D 47. C 48. B 49. D 50. D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 418

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 418 chính xác nhất

1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. C 7. B 8. C 9. B 10. C 11. B 12. A 13. A 14. D 15. A 16. C 17. A 18. C 19. B 20. D21. B 22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. D 28. B 29. C 30. D31. B 32. D 33. C 34. D 35. D 36. C 37. D 38. D 39. B 40. C41. A 42. D 43. C 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. C 50. D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 419

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. D 2. A 3. A 4. B 5. C 6. C 7. D 8. C 9. A 10. B11. A 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20. B21. C 22. C 23. B 24. D 25. D 26. D 27. B 28. B 29. D 30. C31. C 32. C 33. D 34. A 35. D 36. C 37. A 38. A 39. B 40. B41. C 42. C 43. B 44. C 45. B 46. B 47. B 48. A 49. D 50. A

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 420

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. B 2. D 3. D 4. C 5. B 6. A 7. D 8. D 9. C 10. C11. D 12. C 13. D 14. D 15. C 16. D 17. A 18. A 19. C 20. A21. D 22. A 23. B 24. D 25. D 26. C 27. D 28. A 29. D 30. A31. B 32. A 33. B 34. A 35. B 36. B 37. C 38. B 39. C 40. A41. B 42. C 43. C 44. C 45. A 46. B 47. B 48. B 49. C 50. C

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 421

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. B 7. D 8. A 9. C 10. B11. D 12. B 13. A 14. B 15. A 16. B 17. C 18. D 19. B 20. C21. B 22. A 23. B 24. B 25. C 26. B 27. C 28. C 29. D 30. B31. C 32. C 33. D 34. B 35. B 36. D 37. C 38. C 39. D 40. D41. B 42. C 43. D 44. D 45. D 46. A 47. A 48. C 49. C 50. D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 422

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề chính xác nhất

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. A 7. A 8. D 9. D 10. A11. A 12. C 13. C 14. A 15. D 16. C 17. B 18. A 19. C 20. C21. A 22. C 23. B 24. B 25. B 26. A 27. B 28. D 29. B 30. A31. D 32. C 33. D 34. B 35. B 36. A 37. C 38. C 39. B 40. A41. C 42. C 43. B 44. A 45. A 46. B 47. C 48. C 49. A 50. B

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 423

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 423 chính xác nhất

1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. C 7. A 8. C 9. C 10. A11. D 12. D 13. C 14. B 15. B 16. A 17. B 18. A 19. A 20. A21. C 22. D 23. B 24. B 25. A 26. C 27. A 28. B 29. C 30. A31. A 32. C 33. D 34. A 35. A 36. D 37. C 38. D 39. D 40. C41. D 42. B 43. B 44. C 45. C 46. B 47. C 48. C 49. D 50. D

Đáp án môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mã đề 424

Xem ngay bảng đáp án trắc nghiệm môn Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2020-2021 mã đề 424 chính xác nhất

1. D 2. B 3. C 4. B 5. B 6. A 7. C 8. B 9. A 10. C11. C 12. D 13. B 14. A 15. A 16. A 17. B 18. B 19. A 20. D21. C 22. B 23. B 24. B 25. D 26. B 27. A 28. C 29. C 30. B31. A 32. B 33. A 34. D 35. C 36. A 37. D 38. A 39. D 40. D41. A 42. D 43. C 44. D 45. D 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C

Trên đây là nội dung đề thi cũng như đáp án Tiếng Anh THPT quốc gia 2020 đã được chuyên trang chúng tôi tổng hợp và thông tin đến các bạn.

Xem thêm: Thư Kỳ Vượt Lên Mặc Cảm “Diễn Viên Phim Cấp Ba” Như Thế Nào?

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Tiếng Anh mới nhất

Xem ngay toàn bộ nội dung đề Tiếng Anh của kỳ thi THPT quốc gia năm học 2020-2021 được cập nhật sớm nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 401

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh mã 402

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 403

Đề thi THPT Quốc Gia 2020 môn Anh mã 404

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 405

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 406

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 407

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 408

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 409

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 410

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 411

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 412

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 413

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 414

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 415

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 416

Đề thi THPT quốc gia 2020 môn Anh mã đề 417

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 418

Đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 420

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2020 mã đề 422

Đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2020 mã đề 424

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật cũng đã được cập nhật trên chuyên trang của chúng tôi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *