Dầu gội Dược liệu Nguyên Xuân được kết hợp từ 13 vị dược liệu cổ truyền, mang lại công dụng giúp phục hồi tóc hư tổn, giảm tóc khô xơ, dưỡng da đầu, giảm rụng tóc, hỗ trợ mọc tóc mới.

95.000₫”,”sku”:”SP004479″,”variation_description”:””,”variation_id”:98227,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_chai”:”xanh du01b0u01a1ng 250ml”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:110000,”display_regular_price”:110000,”image”:{“title”:”dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh”,”caption”:”Du1ea7u gu1ed9i du01b0u1ee3c liu1ec7u Nguyu00ean Xuu00e2n Xanh”,”url”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg”,”alt”:”Du1ea7u gu1ed9i du01b0u1ee3c liu1ec7u Nguyu00ean Xuu00e2n Xanh”,”src”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:<>,”full_src”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg”,”full_src_w”:500,”full_src_h”:500,”gallery_thumbnail_src”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh-100×100.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh-250×250.jpg”,”thumb_src_w”:250,”thumb_src_h”:250,”src_w”:500,”src_h”:500},”image_id”:46558,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”110.000₫”,”sku”:”SP004481″,”variation_description”:””,”variation_id”:98228,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N/A”},{“attributes”:{“attribute_chai”:”u0111u1ecf 250ml”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N/A”,”display_price”:95000,”display_regular_price”:95000,”image”:{“title”:”dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh”,”caption”:”Du1ea7u gu1ed9i du01b0u1ee3c liu1ec7u Nguyu00ean Xuu00e2n Xanh”,”url”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg”,”alt”:”Du1ea7u gu1ed9i du01b0u1ee3c liu1ec7u Nguyu00ean Xuu00e2n Xanh”,”src”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:<>,”full_src”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh.jpg”,”full_src_w”:500,”full_src_h”:500,”gallery_thumbnail_src”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh-100×100.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:100,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https://nhantobian.vn/wp-content/uploads/2020/12/dgm_nttt_dau-goi-duoc-lieu-nguyen-xuan-xanh-250×250.jpg”,”thumb_src_w”:250,”thumb_src_h”:250,”src_w”:500,”src_h”:500},”image_id”:46558,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”95.000₫”,”sku”:”SP004480″,”variation_description”:””,”variation_id”:98229,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N/A”}>”>

chai Chọn một tùy chọnxanh lá 250mlxanh dương 250mlđỏ 250mlvàng 250ml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *