Danh từ là một trong 4 loại từ trong câu để làm rõ ý nghĩa của câu bên cạnh động từ, tính từ và trạng từ. Trong danh từ được chia ra làm danh từ đếm được và không đếm được. Tương ứng với từng loại danh từ sẽ có cách chia khác nhau hay kết hợp với các từ loại khác trong câu. Vậy làm thế nào để phân biệt chính xác nhất 2 loại danh từ này. Hãy cùng Step Up tổng hợp lại những kiến thức về cặp đôi danh từ này để giúp mọi người học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé!

1. Danh từ đếm được (Countable Nouns)

Danh từ (Noun) là từ dùng để chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm,… thường được kí hiệu trong tiếng Anh là “N” hoặc “n”.

Đang xem: Danh từ không đếm được dùng is hay are

Ví dụ:

Beach (n): bãi biển

Girl (n): cô gái

Subject (n): môn học

*
*
*
*

Các từ dùng được với cả 2 danh từ

Bên cạnh các từ/cụm từ chỉ đi kèm 1 loại danh từ như trên, ta cũng có thể sử dụng cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được sau các từ/cụm từ như: ‘the, some, any, no, a lot of, lots of, plenty of, enough’.

Ví dụ: Danh từ đếm được: the cats, some desks, any rooms, a lot of pets…

Danh từ không đếm được: some sugar, no money, plenty of milk…

4. Bài tập tiếng Anh về danh từ đếm được và không đếm được

Để có thể tránh nhầm lẫn và nắm vững được cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh về danh từ đếm được và không đếm được đòi hỏi các bạn phải nắm rõ nghĩa của các từ đấy. Hãy cùng thực hành lại các bài tập dưới đây để củng cố lại kiến thức chủ đề ngữ pháp này!

Bài 1: Những danh từ dưới đây đếm được (Uncountable) hay không đếm được (Countable)tea →butter →song →living room →hour →coffee →child →homework →key →orange →

Đáp án

Không đếm đượcKhông đếm đượcĐếm đượcĐếm đượcĐếm đượcKhông đếm đượcĐếm đượcKhông đếm đượcĐếm đượcĐếm đượcBài 2: Ghép các danh từ dưới đây với các từ phía dưới:

jam, meat, milk, oil, lemonade, advice, rice, tea, tennis, chocolate

a piece of ………a packet of ………a bar of ………a glass of ………a cup of ………a bottle of ………a slice of ………a barrel of ………a game of ………a jar of ………

Đáp án

a piece of advicea packet of ricea bar of chocolatea glass of milka cup of teaa bottle of lemonadea slice of meata barrel of oila game of tennisa jar of jam
Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Xem thêm: Discovery K12 Store: Online Courses & Homeschool Curriculum, K12 Store: Online Courses & Homeschool Curriculum

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng: If you want to know the news, you can read paper/ a paper. I had two tooths/teeth pulled out the other day. Light/a light comes from the sun. I was very busy, and I didn’t have time/ a time for breakfast today. Sue was very helpful. She is always willing to give us some very useful advice/advices everytime we need. Did you raise these tomato/tomotoes in your garden? We were very unfortunate. We had bad luck/a bad luck. I had to buy a/some bread for breakfast. Bad news don’t/doesn’t make people happy. My hair is/ My hairs are too long. I should have it/them cut three days ago.

Xem thêm:

Đáp án

a paperteethLighttimeadvicetomotoesbad lucksomedoesn’tMy hair is

Bên cạnh việc ôn tập kiến thức về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh về danh từ đếm được và không đếm được thì thực hành mỗi ngày là một điều vô cùng quan trọng để giúp ghi nhớ kiến thức nhanh chóng hơn và đạt hiệu tối ưu. Hãy tham khảo sách Hack Não Ngữ Pháp và App để củng cố thêm và luyện tập nhiều chủ điểm ngữ pháp quan trọng khác nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *