Các thì trong tiếng anh tất cả 12 thì cơ bản, được phân chia theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, thừa khứ với Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa để giúp đỡ bạn bao quát công thức, bí quyết dùng với dấu hiệu nhận ra các thì trong tiếng Anh. Ngoại trừ ra, các bạn sẽ được học tập thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai sát có dự tính nữa nhé. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu tìm gọi ngay thôi!


*

*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Bí quyết thì bây giờ đơn

Công thức thì bây giờ đơn đối với động tự thườngThể xác định trong thì lúc này đơn

S + V_S/ES + O

Thể lấp định

S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Thể Nghi vấn

DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O?

 Công thức thì lúc này đơn đối với động tự TobeThể khẳng định

S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj

Thể phủ định

S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj

Thể nghi vấn

 AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Cách sử dụng

Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.).Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.).Nói lên tài năng của một bạn (E.g : He plays tennis very well.).

Bạn đang xem: Công thức 12 thì trong tiếng anh

3. Vết hiệu phân biệt thì bây giờ đơn

Trong câu có lộ diện từ sau: every (every day, every week, every month,...).Các trạng trường đoản cú tần suất lộ diện trong thì lúc này đơn: Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

- I use the internet just about every day.

- I always miss you.

Bài học về những thì hết sức quan trọng trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + V_ing + O

E.g: They are studying English.

Thể tủ định

S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O

E.g: I’m not cooking now.

Thể nghi vấn

Is/ am/ are + S+ V_ing + O

E.g: Is she watching T.V at the moment?

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành vi đang diễn ra tại thời khắc nói.

E.g: The children are playing football now.

Diễn tả hành vi đang diễn ra nhưng không tuyệt nhất thiết xảy ra tại thời điểm nói.

E.g: I am looking for a job.

Diễn tả 1 sự than thở với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây khó khăn chịu, bực mình. Vào trường hợp này, câu thông thường có trạng từ tần suất "always".

E.g: He is always borrowing our books and then he doesn’t remember.

Dùng để mô tả một hành vi sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước.

E.g: I am flying to xứ sở nụ cười thái lan tomorrow.

Lưu ý đặc biệt cần biết

Không dùng thì hiện nay tại tiếp diễn với các động trường đoản cú chỉ tri giác, nhấn thức như: be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

- I am tired now.

- He wants to go for a cinema at the moment.

- do you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu gồm có từ: Now, right now, at present, at the moment,Trong các câu trước đó là một câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Thể khẳng định

S + have/ has + Past participle (V3) + O

E.g: She has studied English for 2 years.

Thể tủ định

S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O

E.g: I haven’t seen my close friend for a month.

Thể nghi vấn

Have/ has +S+ Past participle (V3) + O?

E.g: Have you eaten dinner yet?

2. Cách sử dụng thì hiện tại chấm dứt trong giờ đồng hồ Anh

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ tuy thế không phân tích thời điểm, có hiệu quả liên quan mang lại hiện tại

E.g: : My oto has been stolen.-> mẫu xe của tớ đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại.

E.g: They’ve been married for nearly fifty years.-> Họ đã kết hôn được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành

Trong thì hiện tại tại chấm dứt thường bao hàm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: gần đây, vừa mới.ever: đang từng.already: rồi.for + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …).since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …).yet: chưa (dùng vào câu che định cùng câu hỏi).so far = until now = up to lớn now = up to lớn the present: cho mang lại bây giờ.

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức thì hiện tại xong tiếp diễn

Thể khẳng định

S has/have + been + V_ing + O

E.g: I have been looking you all day.

Thể tủ định

 S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O

E.g: She has not been studying English for 5 years.

Thể nghi vấn

 Has/have+ S+ been+ V-ing + O?

E.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?

2. Cách dùng

Diễn tả một hành động ban đầu trong quá khứ ra mắt liên tục và kéo dãn đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours.-> Anh ấy đang đứng dưới trời tuyết hơn 3 tiếng rồi.

Phân biệt cùng với thì lúc này hoàn thành

Thì hiện tại tại kết thúc nhấn mạnh mẽ vào kết quả còn thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn nhấn rất mạnh tay vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Từ dìm biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức thì quá khứ đơn

Với động từ thườngThể khẳng định

 S + V(past) + O

E.g: He worked as a policeman.

Thể che định

S + DID+ NOT + V (infinitive) + O

E.g: She didn’t eat bread for the breakfast.

Thể nghi vấn

DID + S+ V (infinitive)+ O?

E.g: Did you gọi Zoey yesterday?

Với rượu cồn từ TobeThể khẳng định

S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể phủ định

S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj

Thể nghi vấn

WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Bí quyết dùng thì thừa khứ đơn

Diễn tả một hành động đã xẩy ra và dứt trong thừa khứ. 

Ví dụ:

- I went to the concert last week.

- A few weeks ago, a woman called to lớn report a robbery.

3. Tín hiệu nhận biết

Các trường đoản cú thường xuất hiện thêm trong thì vượt khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức thì quá khứ tiếp diễn

Thể khẳng định

S + was/were + V_ing + O

E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.

Thể bao phủ định

S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O

E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.

Nghi vấn

Was/Were + S+ V-ing + O?

E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?

2. Biện pháp dùng

Dùng để miêu tả một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm xác minh trong quá khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. -> vào thời gian 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.

Dùng để mô tả một hành vi đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân tách thì thừa khứ đơn.

E.g: He was chatting with his friend when his mother came into the room. -> Cậu ta vẫn tán gẫu với chúng ta khi mẹ cậu ta vào phòng.

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu gồm có từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

- It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.

- He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.

Ngoài các kiến thức về những thì trong giờ đồng hồ anh thì có những kiến thức căn cơ khác mà các bạn không thể làm lơ trong quá trình ôn luyện ngữ pháp giờ anh như:

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT)

*

1. Công thức

Thể khẳng định

S + had + V3/ED + O

E.g: They had gone lớn school before they went home.

Thể bao phủ định

S + had+ not + V3/ED + O

E.g: They hadn’t eaten breakfast before they went khổng lồ school.

Thể nghi vấn

Had +S + V3/ED + O?

E.g: Had they eaten breakfast before they went khổng lồ school?)

2. Phương pháp dùng

Diễn tả một hành động đã xảy ra, xong xuôi trước một hành vi khác trong vượt khứ.

+ khi hai hành vi cùng xẩy ra trong vượt khứ, ta sử dụng thì quá khứ trả thành cho hành động xảy ra trước và quá khứ đối chọi cho hành vi xảy ra sau.

+ khi thì thừa khứ chấm dứt thường được dùng kết hợp với thì vượt khứ đơn, ta hay sử dụng kèm với những giới từ và liên từ như: by (có nghĩa như before), before, after, when, till, untill, as soon as, no sooner…than

E.g: Yesterday, I went out after I had finished my homework. (Hôm qua, tôi đi chơi sau lúc tôi đã làm kết thúc bài tập.)

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiện nhận thấy thì thừa khứ trả thànhTừ dấn biết: until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, ...Trong câu hay có các từ: before, after, when by, by the time, by the kết thúc of + time in the past.

Ví dụ:

- The old tenant had vacated the property by the time we lookd at it. There was no furniture left inside

- When I got up this morning, my father had already left.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PAST PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức

Thể khẳng định

She+ had + been + V_ing + O

E.g: I had been buying

Thể bao phủ định

S+ hadn’t+ been+ V-ing + O

E.g: I hadn"t been buying

Thể nghi vấn

Had+S+been+V-ing + O?

E.g: Had I been buying)

2. Giải pháp dùng thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn

 Diễn đạt một hành động xảy ra kéo dãn trước một hành động khác trong thừa khứ (nhấn khỏe khoắn tính tiếp diễn).

Ví dụ: I had been thinking about that before you mentioned it

Diễn đạt một hành vi kéo dài liên tiếp trước một thời điểm khẳng định trong vượt khứ.

Ví dụ: We had been making chicken soup 2 hours before 10:00 last night, so when I came, the room was still hot & steamy.

3. Tín hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhấn biết: until then, by the time, prior khổng lồ that time, before, after. 

E.g: Had you been waiting long before the taxi arrived?

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (SIMPLE FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + V(infinitive) + O

E.g: We’ ll enjoy it.

Thể che định: 

S + shall/will + not + V(infinitive) + O

E.g: He won’t go lớn school.

Thể nghi vấn

Shall/will+S + V(infinitive) + O?

E.g: Will they have dinner together?

2. Phương pháp dùng

Diễn tả dự định nhất thời xảy ra ngay tại lúc nói.

E.g: Are you going to lớn the beach? I will go with you. –> bạn có nhu cầu đi đại dương không? Mình sẽ đi thuộc bạn.

Nói về một dự đoán dựa trên kinh nghiệm có được trong thừa khứ.

Xem thêm: Nỗi Thống Khổ Của Các Diễn Viên Nam Đóng Phim Khiêu Dâm Nhật Bản Mới Nhất

E.g: I think it’ll be extremely hot there. –> Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất nóng đó.

Khi chỉ dẫn ý kiến, đề nghị.

E.g: Don’t worry, I’ll let everyone know. -> Đừng lo lắng, tôi đang cho toàn bộ mọi bạn biết.

Lưu ý:

Thì sau này đơn rất có thể sử dụng để miêu tả cả hành động có dự tính và không tồn tại dự định từ bỏ trước. Mặc dù để riêng biệt với thì tương lai gần có dự định, thì tương lai solo thường được dùng cho các hành động mang tính bộc phát ngay tại thời khắc nói chứ không tồn tại dự định như thì sau này gần. Ví dụ:

- Mother: There is no sugar left. (Hết mặt đường mất rồi.)

- Son: Ok, I will go khổng lồ market và buy it for you. (Con vẫn ra chợ thiết lập cho mẹ.)

3. Tín hiệu nhận biết

Trong câu hay có: tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời gian, probably, perhaps, ...

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (FUTURE CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + be + V-ing+ O

Thể lấp định

S + shall/will + not + be + V-ing + O

Thể nghi vấn

Shall/Will+S + be + V-ing + O?

2. Bí quyết dùng

Dùng để nói về một hành động xảy ra sau đây tại thời khắc xác định.

E.g: At 10 o’clock tomorrow, my friends & I will be going to lớn the museum.

Dùng nói về một hành động đang xảy ra sau đây thì có hành động khác xen vào.

E.g: When you come tomorrow, I will be watching my favorite TV show.

3. Vết hiệu

Trong câu có những trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong sau này kèm theo thời khắc xác định:

at this time/ at this moment + thời gian trong tương lai: Vào thời điểm này ….at + giờ rõ ràng + thời hạn trong tương lai: vào mức …..

Ví dụ:

- At this time tomorrow I will be watching my favorite TV show. -> Vào thời điểm này ngày mai, tôi sẽ xem chương trình TV yếu yêu thích của mình.

- At 6 a.m tomorrow, I will be running in the park. -> Vào 6h sáng mai, tôi đang chạy bộ vào công viên.

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (FUTURE PERFECT)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have + V3/ED

Thể lấp định

S + shall/will + not + have + V3/ED

Thể nghi vấn

Shall/Will+ S + have + V3/ED?

2. Phương pháp dùng

Dùng để diễn đạt một hành vi hay sự việc xong trước một thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: I will have finished my homework before 10 o’clock this evening. -> cho tới trước 10h tối nay tôi sẽ hoàn thành xong bài xích tập về bên rồi.

Dùng để diễn tả một hành vi hay sự việc xong trước một hành động hay vấn đề khác vào tương lai.

Ví dụ: I will have made the meal ready before the time you come tomorrow. (Ngày mai tôi đã sẵn sàng bữa ăn sẵn sàng chuẩn bị trước khi chúng ta đến ngày mai.)

3. Lốt hiệu nhận ra thì tương lai hoàn thành

By + thời gian tương lai,By the over of + thời hạn trong tương lai,Before + thời gian tương laiBy the time …

Ví dụ:

- By the end of this month I will have taken an English course. -> tính đến cuối mon này thì tôi vẫn tham gia một khóa huấn luyện Tiếng Anh rồi.)

- Ngan will have served on the Board of West Coast College for đôi mươi years by the time she retires.

12. TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + shall/will + have been + V-ing + O

Thể che định

S + shall/will + not + have + been + V-ing

Thể nghi vấn

Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

2. Giải pháp dùng

Các dùng thì tương lai ngừng tiếp diễn: để diễn đạt một hành vi xảy ra trong quá khứ tiếp diễn thường xuyên đến một thời điểm mang lại trước trong tương lai:

Ví dụ:

will have been studying English for 10 years by the over of next month.By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

3. Dấu hiệu

For + khoảng thời hạn + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

Ví dụ:

- for 10 years by the over of this year (được 10 năm cho tới cuối năm nay)

- for 2 days before the time my parents come back tomorrow. (được 2 những năm trước lúc cha mẹ tôi trở lại vào ngày mai).

THÌ NGOẠI LỆ - THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE)

1. Công thức

Thể khẳng định

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể)

E.g: We’re going to visit Ha Long cất cánh next week.

Thể đậy định

S + is/ am/ are + not + going to lớn + V(nguyên thể)

E.g: He’s not going to visit Ha Long bay next week.

Thể nghi vấn

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)?

E.g: Are they going lớn visit Ha Long cất cánh next week?

2. Biện pháp sử dụng

Dùng để miêu tả một dự định, chiến lược trong tương lai.

Ví dụ: Join is going lớn get married this year. (Join dự định sẽ kết hôn trong thời điểm nay.)

Dùng để miêu tả một dự kiến có căn cứ, có minh chứng cụ thể.

Ví dụ: Wel, we’re certainly goinhg khổng lồ have a varied trip.

3. Tín hiệu nhận biết

Xuất hiện các từ: next (month, year,..), 2 weeks later, ..., 

BẢNG TÓM TẮT CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

Với bảng tổng hợp các thì cơ bản bên dưới đây bạn sẽ dễ nhớ cùng vận dụng kỹ năng và kiến thức hơn. Đồng thời bảng tổng hợp những thì cơ bản này sẽ cho bạn mẹo phân tách thì trong giờ đồng hồ anh dễ dàng, để lập cập vận dụng vào trong số bài thi nhé.

Các thì tiếng Anh

Công thức

Cách dùng

Thì lúc này đơn

- (+) S + V(s/ es).

- (-) S + vì chưng not/ does not + V.

- (?) Do/ does/ lớn be + S + V?

Lưu ý: “To be” phân tách là am/ is/ are

- Diễn tả kiến thức ở hiện tại tại.

- diễn đạt sở thích, năng lượng của bản thân.

- diễn tả sự thật, chân lý cần thiết phủ nhận.

- mô tả hành động xảy ra theo kế hoạch trình, thời hạn đã định sẵn.

Thì lúc này tiếp diễn

- (+) S + is/ am/ are + Ving.

- (-) S + is/ am/ are not + Ving.

- (?) Is/ Am/ Are + S + Ving ?

- miêu tả hành động đang xẩy ra tại thời gian nói.

- miêu tả hành rượu cồn xảy ra liên tiếp làm người khác cạnh tranh chịu.

- mô tả kế hoạch vào tương lai, có ý định từ trước và được chuẩn chỉnh bị, lên chiến lược rõ ràng.

Thì lúc này hoàn thành

- (+) S + have/ has + PII (cột đồ vật 3 vào bảng hễ từ bất quy tắc).

- (-) S + haven’t/ hasn’t + PII.

- (?) Have/ Has + S + PII…?

Yes, I/ we/ they have.No, I/ we/ they haven’t.

- nhấn mạnh vấn đề đến trải nghiệm phiên bản thân, kia là phần đông trải nghiệm lần đầu với có hiệu quả đáng nhớ.

- mô tả 1 vấn đề vừa new xảy ra.

- mô tả 1 vụ việc đã xảy ra trong quá khứ cơ mà còn vết hiệu, hiệu quả ở hiện tại tại.

Thì sau này đơn

- (+) S + will/ shall + V.

- (-) S + will/ shall not + V.

- (?)Will / Shall + S + V?

- diễn đạt hành đụng sắp xẩy ra trong tương lai không có dự định trước.

- Dùng trong số câu yêu cầu, ý kiến đề nghị và dự đoán.

Thì sau này tiếp diễn

- (+) S + will / shall + be + Ving.

- (-) S + will / shall not + be + Ving.

- (?) Will / Shall + S + be + Ving?

- miêu tả hành đụng đang xảy ra tại thời điểm xác minh trong tương lai.

- diễn tả nhiều hành vi xảy ra đôi khi trong tương lai.

Thì tương lai hoàn thành

- (+) S + will / shall + have + PII.

- (-) S will/ shall not + have + PII.

- (?) Will / Shall + S + have + PII?

- mô tả hành động xảy ra trước 1 hành vi khác trong tương lai.

- mô tả hành động xẩy ra trước một thời điểm xác định trong tương lai

Thì thừa khứ đơn

- (+) S + V-ed +…

- (-) S + did + not + V.

- (?) Did + S + V?

Lưu ý: “To be” phân chia là was/ were.

- mô tả hành rượu cồn đã xảy ra và dứt hoàn toàn trong thừa khứ.

- biểu đạt một chuỗi các hành động liên tiếp xảy ra trong thừa khứ.

 

Thì vượt khứ tiếp diễn

- (+) S + was/ were + V-ing.

- (-) S + was/ were not + Ving.

- (?) Was/ Were + S + Ving…?

- diễn tả hành cồn đã đang xảy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong vượt khứ.

- miêu tả nhiều hành động xảy ra đôi khi trong thừa khứ (đi với while).

- cần sử dụng để miêu tả hành động xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xảy ra dùng QKTD và hành vi xen vào sử dụng QKĐ.

- cần sử dụng để mô tả hành đụng đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành động đang xẩy ra dùng QKTD và hành động xen vào cần sử dụng QKĐ.

Thì thừa khứ hoàn thành

- (+) S + had + PII.

- (-) S + had not + PII.

- (?) Had + S + PII?

- biểu đạt hành động xảy ra trước 1 hành vi khác trong vượt khứ.

- hành động xảy ra trước 1 thời điểm xác định trong quá khứ.

 

 

*

*

BÀI TẬP TỔNG HỢP CÁC THÌ vào TIẾNG ANH

- Để củng cố kỹ năng và kiến thức về thi tiếng Anh, sau khoản thời gian học về lý thuyết các bạn nên làm bài tập để rèn luyện thiệt vững chắc. Bạn download bài tập về những thì trong giờ anh (có đáp án): TẠI ĐÂY

Trên đây là tất cả các thì trong giờ đồng hồ Anh - ngữ pháp tiếng Anh căn bản mà anh ngữ Ms Hoa share cho những bạn. Hy vọng qua chia sẻ này sẽ giúp chúng ta nắm và nắm rõ về tất cả các thì trong tiếng anh nhé!

Nếu có bất cứ thắc mắc các bạn hãy để lại bình luận để được lời giải nhé! Chúc các bạn học tốt và đoạt được được tiếng Anh như ý nhé!