Mặt đồng hồ xuất hiện khi nhantobian.vn Watch được bật.

Đang xem: Chức năng apple watch series 5

*

ở trên cùng bên phải, sau đó trượt thanh trượt Tắt nguồn sang phải.

Khi nhantobian.vn Watch được tắt nguồn, bạn có thể nhấn và giữ Digital Crown để xem giờ.

*

Mẹo: Bạn không thể tắt nguồn nhantobian.vn Watch trong khi đang sạc. Để tắt nguồn nhantobian.vn Watch của bạn, trước tiên hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi bộ sạc.

Luôn bật

*

Trên nhantobian.vn Watch tương thích, tùy chọn Luôn bật cho phép đồng hồ của bạn hiển thị mặt đồng hồ và thời gian, ngay cả khi bạn đưa cổ tay xuống. Khi bạn đưa cổ tay lên, nhantobian.vn Watch hoạt động đầy đủ tính năng.

Ghi chú: Khi nhantobian.vn Watch của bạn ở Chế độ nguồn điện thấp, tùy chọn Luôn bật được tắt. Để xem mặt đồng hồ, hãy chạm vào màn hình.

Luôn bật có sẵn trên nhantobian.vn Watch Series 5, nhantobian.vn Watch Series 6, nhantobian.vn Watch Series 7 và nhantobian.vn Watch Series 8.

Mở ứng dụng Cài đặt trên nhantobian.vn Watch của bạn.

Chạm vào Màn hình & Độ sáng, sau đó chạm vào Luôn bật.

Bật tùy chọn Luôn bật, sau đó chạm vào các tùy chọn sau đây để định cấu hình chúng:

Hiển thị dữ liệu tổ hợp: Chọn các tổ hợp hiển thị dữ liệu khi bạn đưa cổ tay xuống.

Hiển thị thông báo: Chọn các thông báo hiển thị khi bạn đưa cổ tay xuống.

Hiển thị ứng dụng: Chọn các ứng dụng hiển thị khi bạn đưa cổ tay xuống.

Bật màn hình của nhantobian.vn Watch

Theo mặc định, bạn có thể bật màn hình của nhantobian.vn Watch theo những cách sau:

Đưa cổ tay lên. nhantobian.vn Watch sẽ chuyển lại về chế độ ngủ khi bạn hạ cổ tay xuống.

Chạm vào màn hình hoặc nhấn Digital Crown.

Xoay Digital Crown lên trên.

Nếu bạn không muốn nhantobian.vn Watch bật màn hình khi bạn đưa cổ tay lên hoặc khi xoay Digital Crown, hãy mở ứng dụng Cài đặt trên nhantobian.vn Watch, đi tới Màn hình & Độ sáng, sau đó tắt tùy chọn Bật khi đưa cổ tay lên và Bật khi xoay Crown.

Xem thêm:

Mẹo: Để tạm thời ngăn nhantobian.vn Watch bật màn hình sau khi bạn đưa cổ tay lên, hãy sử dụng chế độ rạp hát.

Nếu nhantobian.vn Watch không bật khi bạn đưa cổ tay lên, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn cổ tay và hướng đồng hồ phù hợp. Nếu nhantobian.vn Watch không bật khi bạn chạm vào màn hình hay nhấn hoặc xoay Digital Crown, thiết bị có thể cần được sạc.

Trở về mặt đồng hồ

Bạn có thể chọn khoảng thời gian trước khi nhantobian.vn Watch trở về mặt đồng hồ từ một ứng dụng đang mở.

Mở ứng dụng Cài đặt trên nhantobian.vn Watch của bạn.

Đi tới Cài đặt chung > Trở về mặt đồng hồ, sau đó cuộn xuống và chọn thời điểm bạn muốn nhantobian.vn Watch trở về mặt đồng hồ: Luôn luôn, Sau 2 phút hoặc Sau 1 giờ.

Bạn cũng có thể trở về mặt đồng hồ bằng cách nhấn Digital Crown.

Theo mặc định, cài đặt mà bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các ứng dụng, nhưng bạn có thể chọn thời gian tùy chỉnh cho từng ứng dụng. Để thực hiện, hãy chạm vào một ứng dụng trên màn hình này, chạm vào Tùy chỉnh, sau đó chọn một cài đặt.

Bật đến hoạt động sau cùng của bạn

Đối với một số ứng dụng, bạn có thể thiết lập nhantobian.vn Watch để trở về ứng dụng mà bạn đã sử dụng trước khi đồng hồ chuyển sang trạng thái ngủ. Những ứng dụng này bao gồm Sách nói, Bản đồ, Chú tâm, Nhạc, Đang phát, Podcast, Bấm giờ, Hẹn giờ, Ghi âm, Bộ đàm và Bài tập.

Mở ứng dụng Cài đặt trên nhantobian.vn Watch của bạn.

Đi tới Cài đặt chung > Trở về mặt đồng hồ, cuộn xuống và chạm vào một ứng dụng, sau đó bật Trở về ứng dụng.

Để trở về mặt đồng hồ, chỉ cần dừng việc bạn đang thực hiện trong ứng dụng – ví dụ: dừng podcast, kết thúc lộ trình trong Bản đồ hoặc hủy hẹn giờ.

Bạn cũng có thể mở ứng dụng nhantobian.vn Watch trên iPhone, chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó đi tới Cài đặt chung > Trở về Đồng hồ.

Giữ cho màn hình nhantobian.vn Watch bật lâu hơn

Bạn có thể giữ cho màn hình bật lâu hơn khi bạn chạm để bật nhantobian.vn Watch.

Mở ứng dụng Cài đặt trên nhantobian.vn Watch của bạn.

Xem thêm: Top Phim Bom Tấn Hay Nhất 2015, 21 Phim Bom Tấn Đáng Chờ Đợi Nhất 2015

Chạm vào Màn hình & Độ sáng, chạm vào Thời gian thức, sau đó chạm vào Thức trong 70 giây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *