Trong bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta những bài xích tập câu thụ động trong tiếng anh lớp 9. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Câu bị đông trong tiếng anh lớp 9

Xem đoạn clip của KISS English để nỗ lực thuộc lòng 12 thì trong giờ anh nhé.


Câu bị động là một trong dạng câu rất phổ biến trong giờ đồng hồ Anh cơ mà rất nhiều người vẫn gặp gỡ khó khăn khi đổi khác giữa nhì thể bị động và nhà động. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho chúng ta những bài tập câu bị động trong tiếng anh lớp 9 khiến cho bạn củng núm lại kiến thức ngữ pháp câu bị động.


Cấu Trúc Câu Bị Động Trong giờ Anh Lớp 9

*
Cấu Trúc Câu Bị Động Trong tiếng Anh Lớp 9

Định nghĩa

Câu bị động là một cấu tạo ngữ pháp cơ bản rất đặc biệt quan trọng trong giờ Anh lớp 9. Mục đích khi dùng câu bị động nhằm mục đích nhấn rất mạnh tay vào hành động diễn ra và đối tượng chịu ảnh hưởng tác động của hành động đó. Ngược lại, đối tượng người dùng hay tác nhân triển khai hành động bây giờ không đặc biệt hoặc không được khẳng định thì hoàn toàn có thể bị lược bỏ.

Thì của câu bị động yêu cầu đúng cùng với thì của câu nhà động. Giả dụ câu chủ động chia hiện tại đơn thì câu tiêu cực cũng phân tách thì lúc này đơn.

Ví dụ:That expensive necklace was stolen yesterday.(Cái sợi dây chuyền đắt chi phí kia đã biết thành đánh cắp hôm qua.)

Cấu trúc

Câu công ty động: Subject + Verb + ObjectCâu bị động: Subject + Verb + By Object

Cách chuyển đổi

Bước 1: Cần xác minh đúng những thành phía bên trong câu chủ động, thì được sử dụng trong câu bị động.

Bước 2: Tiến hành xác định chủ ngữ bắt đầu và tân ngữ mới. Vị chủ ngữ mới sẽ là tân ngữ vào câu chủ động, với tân ngữ bắt đầu sẽ là nhà ngữ vào câu công ty động.

Bước 3: bắt đầu chia hễ từ đến câu bị động và chú ý là hễ từ yêu cầu chia theo chủ ngữ bắt đầu và theo thì của câu.

Bước 4: Cuối cùng, triển khai ghép lại thành một câu hoàn hảo và nhớ bình chọn lại.

Bài Tập Câu Bị Động Trong tiếng Anh Lớp 9 (Có Đáp Án)

*
Bài Tập Câu Bị Động Trong giờ Anh Lớp 9 (Có Đáp Án)

Bài 1: Chuyển những câu sau sang trọng câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother.She lends her friend his new dress.He left his relatives seven million dollars.The siêu thị manager handed these gifts to lớn the customer.The board of directors awarded the first prize khổng lồ the outstanding employee.Has she sent the Christmas cards lớn her family?We gave Anna some apples và some rose flowers.My father moved the fridge khổng lồ the second floor.My mother bought some cups of coffee to lớn the visitors in the kitchen.The manager didn’t take the note to the assistant.

Bài 2: phân tách dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

1. The war ……………………………….. Next week.(DECLARE)2. Your homework ……………………………….. By tomorrow afternoon.(MUST FINISH)3. That house ………………………………… since I was a child. (NOT PAINT)4. Smoking ……………………………….. In this khách sạn (NOT ALLOW)5. After all the flights …………………………., the tourists checked in at the airport hotel. (CANCEL)6. The oto ……………………..…. For over a week. (NOT WASH)7. He ………………………. A new contract last year. (GIVE)8. This tuy vậy ………………………………..by the Beatles in 1967. (WRITE)9. The earth …………………………… if we try hard enough to bởi vì something (CAN SAVE)10. The new bridge ……………………………….. At the moment. (BUILD)

Đáp án:

Bài 1:

This air ticket was ordered for Emma’s mother.

Her new dress are lent to her friends (by her).

Seven million dollars was left lớn his relatives (by him).

These gifts were handed to lớn the customer (by the siêu thị manager).

The first prize was awarded to the outstanding (by the board of directors).

Have the Christmas cards been sent to her family?

Ann was given some apples and some rose flowers (by us).

The fridge was moved lớn the second floor (by my father).

Xem thêm: Địa Điểm Ăn Chơi Miền Trung, Ăn Chơi Miền Trung Và Cao Nguyên

Some cups of coffee were brought khổng lồ the visitors in the kitchen (by my mother).

The chú ý wasn’t taken khổng lồ the assistant (by the manager).

Bài 2:

1. Will be declared2. Must be finished3. Hasn’t been painted4. Is not allowed5. Had been canceled6. Hasn’t been washed7. Was given8. Was written9. Can be saved10. Are being built

Bài Tập Câu Bị Động Trong giờ đồng hồ Anh Lớp 9

The waiter brings me this dish.

………………………………………………………………………………………………

Our friends send these postcards lớn us.

………………………………………………………………………………………………

Their grandmother told them this story when they visited her last week.

………………………………………………………………………………………………

Tim ordered this train ticket for his mother.

………………………………………………………………………………………………

She showed her ticket to the airline agent.

………………………………………………………………………………………………

Jim baked this cake yesterday.

………………………………………………………………………………………………

They are going to lớn buy a new apartment next year.

………………………………………………………………………………………………

The cửa hàng assistant handed these boxes to lớn the customer.

………………………………………………………………………………………………

The board awarded the first prize khổng lồ the reporter.

………………………………………………………………………………………………

Have you sent the Christmas cards to your family?

………………………………………………………………………………………………

The committee appointed Alice secretary for the meeting.

………………………………………………………………………………………………

Tom will give Anna a ride to lớn school tomorrow.

………………………………………………………………………………………………

They keep this room tidy all the time.

………………………………………………………………………………………………

We gave Ann some bananas & some flowers.

………………………………………………………………………………………………

They moved the fridge into the living room.

………………………………………………………………………………………………

Lời Kết

Trên đó là những bài bác tập câu bị động trong giờ anh lớp 9 mà KISS English muốn mang đến cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này phù hợp và có ích với bạn. Chúc bạn có 1 trong các buổi học vui vẻ và hiệu quả.