Phải đợi làm lại không khí bếp, ngóng mình biết làm những loại bánh mì hơn, chờ nhu cầu ăn bánh mì của nhà mình tăng lên, rồi thì hóng mình biết làm patê và chả lụa để dùng với bánh mì Việt Nam,… hóng đủ thiết bị hết. Chờ hơn 1 năm luôn luôn mình new “đủ điều kiện” rước vật dụng nhồi bột về đơn vị